VW-INC Contact > Report Error

ผู้ที่เข้ามาใช้งานในบอร์ดไม่ได้ >> เมลระบบไม่เข้า

(1/1)

Admin:
ขออภัยสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานในบอร์ดไม่ได้ (ล็อกอินหรือลืมรหัสผ่าน)>>

เนื่องจากตอนนี้เมลของระบบไม่เข้าไปยังเมลของผู้ที่ใช้งาน (อาจจะเกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว)

ซึ่งทางเรากำลังปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ ช่วงนี้อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน

ขอบคุณค่ะ

Admin:
ตอนนี้ระบบเมลของระบบเข้าตามปกติแล้ว ผู้ที่ใช้งานคนไหนล็อกอินไม่ได้หรือลืมรหัสผ่าน

สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version